palette
تصویر صفحه خانگی مجله

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

شماره جاری : دوره 11، شماره 1 (1397)، بهار و تابستان 1397 ، دوره 11 ، شماره 1

شاپا چاپی :

شاپا الکترونیکی : 2645-4041

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC

اهداف و زمینه ها:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه فیزیولوژی ورزش مجوز مجلهای علمی- پژوهشی تحت عنوان فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است

 

چشم انداز

 در سال های اخیر رشته فیزیولوژی ورزش گسترش نسبتاً مناسبی داشته است بدلیل افزایش تعداد کارهای پژوهشی اساتید، دانشجویان، مربیان و سایر افراد درگیر در این حوزه، چاپ و انتشار این پژوهش ها به گسترش رشته و همچنین گسترش مرزهای دانش و ورزش کمک شایانی می کند. همچنین انتشار پژوهش ها در این رشته به مربیان و ورزشکاران کمک می کند تا عملکردشان را بهبود دهند نشریه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles)، گزارشات موردی (Case Reports) و در گستره پژوهش‌های فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.

 

هدف سردبیر، هیات تحریریه و دست اندرکاران این رشته ارتقاء نشریه از لحاظ کمی و کیفی می باشد و امیدوار است طی سال های آینده این نشریه به یک نشریه وزین و معتبر در سطح کشور، منطقه و بین المللی تبدیل شود .


پایگاه های نمایه کننده:

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 • whatshotمقالات پر مخاطب
  اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال تأثیر اجرای یک دوره تمرین مقاومتی بر مسیر پیام رسانی mTOR و p70s6k در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی‌ـ تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازي تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاري هاي عضله قلب اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های دیابتی شده نر مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و مقاومتی - توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدانت، آنتی اکسیدانت و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق اثر تمرین تناوبی با شدت بالا در محیط طبیعی و گرم بر سطوح سرمی BDNF تأثير تمرينات استقامتي و مکمل آهن بر روی برخی از فاکتورهای تنفس سلولی در موش‌هاي صحرايي نر مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش S.Dmax و آستانه تهویه ای در تعیین آستانه بی هوازی مردان تمرین نکرده تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای NF-κB و TNF-α بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر اثر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب‌های حرکتی متفاوت بر متغیرهای هماتولوژیک دختران دارای اضافه وزن تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی (ALT و AST) ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفه ای تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اينتروال بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارت های فوتبالی کودکان بررسی وضعیت درشت مغذی‌ها و هزینة انرژی ورزشکاران نخبۀ پارالمپیک شهر تبریز
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email