عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازي تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر چکیده   PDF
علی اصغر فلاحی, مصطفی نجاتیان, عباسعلی گائینی, محمدرضا کردي
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 مقایسه تاثیر مکمل هاي کربوهیدرات و کربوهیدرات -پروتئین بر عملکرد و برخی از شاخص هاي ایمنی طی فعالیت هاي تناوبی فوتبال چکیده   PDF
هادي قائدي , محمد فرامرزي , علی خازنی, غلامرضا امانی , احسان امیرحسینی
 
دوره 9, شماره 2: پاییز و زمستان 1395 مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن MYOD در عضله نعلی رت‌های مبتلا به دیابت چکیده   PDF
زهرا سلیمانی, مقصود پیری
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 مقایسه تاثیرات حاد و مزمن تمرین تناوبی با شدت بالا در محیط‌های گرم و نرمال بر سطوح سرمی گلوتاتیون پراکسیداز و HSP72 در مردان فعال چکیده   PDF
حسین صحرا گرد, حمید رجبی
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی حجم ها و ظرفیت هاي ریوي استراحتو بعد از تمرین ورزشی در فازهاي مختلف قاعدگی چکیده   PDF
زهرا صابر, مریم کوشکی جهرمی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 مقایسه دو روش تمرین موازي (پیوسته و گسسته) بر ترکیب بدن، توان هوازي و استقامت عضلانی دانشجویان مرد غیر ورزشکار چکیده   PDF
حمید اراضی, مهدي قهرمانی مقدم, سید مهدي محمدي
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه چکیده   PDF
میثم چاله چاله, پژمان معتمدی, یاسمینا نجف نیا, ابراهیم برارپور, مهدی مهدی اسماعیل نژاد دلاور
 
دوره 9, شماره 2: پاییز و زمستان 1395 مقایسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش‌دهندهC و گلبول‌های سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2 چکیده   PDF
علی حیدریان‌پور, محمد علی سمواتی شریف, مریم کشوری, علیرضا احمدوند, حجت الله سیاوشی
 
دوره 9, شماره 2: پاییز و زمستان 1395 همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمون‌های درمانده ساز نوارگردان چکیده   PDF
معرفت سیاه کوهیان, الهه ممشلی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1391 پاسخ حاد شاخصهاي پلاكتي به دو نوع انقباض همتنش و همجنبش درونگرايي در مردان سالم چکیده   PDF
وريا طهماسبي, سجاد احمدی زاد, فريبرز هوانلو, علی اشرف جمشيدي
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهاي استرس به ی ک وهله ورزش هوازي شدید در محیط سرد در زنان فعال چکیده   PDF
مژگان احمدي, حمید آقاعلی نژاد , زهیر حسن, مقصود پیري
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل‌دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال چکیده   PDF
مسعود معینی شبستری, گلاره بیگلری, شهرام سهیلی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 پاسخ مرحله حاد و ظرفیت ضد اکسایشی – اثر تمرینات منظم استقامتی و بی تمرینی در موش هاي صحرایی چکیده   PDF
ولی اله دبیدي روشن, معصومه حیدري فیروزجایی
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 پاسخ هاي حاد تهویه اي به فعالیت هوازي شدید در کودکان پسر سالم16-13 ساله: ارتباط با عوامل پيکر سنجی مولتیپل اسکلروزیس چکیده   PDF
بختیار ترتیبیان, مرتضی بیرامی
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 پاسخ های متابوليکی و هورمون های آنابوليک در ورزش فزاينده دست وورزش فراينده پا در کاراته کاران حرفه ای جوان چکیده   PDF
بختیار ترتيبیان, بهروز درفشی, اصغر عباسی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 پاسخ‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی چکیده   PDF
عباسعلی گائینی, مونا دماوندی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1391 پايش پاسخهاي استرسي و التهابي سيستميك متعاقب پروتكل تمريني آكسفورد با و بدون مكمل گياهي زنجبيل در مردان ورزشكار 2 چکیده   PDF
ولي اله دبيدي روشن, سمانه افشان
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 پیش‌بینی ظرفیت‌های هوازی و بی‌هوازی ورزشکاران نخبه با استفاده از تغییرات نسبی لاکتات در مرحله بافرینگ ایزوکاپنیا چکیده   PDF
روح الله نيکويي, محسن حسن لی
 
دوره 4, شماره 2: پاییز و زمستان 1390  اثر مصرف مكمل كافئين بر توان بي‌هوازي، زمان رسيدن به واماندگي و عملكرد ورزشي در دختران رزمي‌كار چکیده   PDF
امیرحسین حقیقی, پروانه اصغری اردیزی, سید علیرضا حسینی کاخک
 
126 - 144 (144) << < 1 2 3 4 5 6