عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال چکیده   PDF
محمد فرامرزي, مهدي طاهري گندمانی, محمدرضا دهخدا, روح الله طاهري گندمانی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تحلیل زمان رسیدن به خستگی بازیکنان فوتبال مبتنی بر شیب تغییرات ضربان قلب و تغییرات لاکتات خون در آزمون فزاینده تدریجی چکیده   PDF
اصغر جلالی, مهدی عباس پور, فاطمه احمدی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک لاکتات خون در خلال فعالیت فرابیشینه یکنواخت چکیده   PDF
روح الله نیکویی, مجید نظری, حمید معرفرتی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره هاي آماده سازي و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال چکیده   PDF
علیرضا سلیمی آوانسر, سعید نظري, سجاد احمدي زاد, فریبرز هوانلو
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تغییرات غلظت ویسفاتین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدي پس از تمرینات استقامتی شنا در زنان چاق چکیده   PDF
نجمه رضائیان, نیکو خسروي , رحمن سوري
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید چکیده   PDF
مهدی روستائی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 ثرهشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی لیپوکالین 2، انسولین، گلوکز و میزان مقاومت به انسولین در زنان چاق چکیده   PDF
مریم جعفر زاده دهنوی, افسانه شمشکی, محمد رضا کوردی, مهدی هدایتی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 چکیده   PDF
مینو باسامی, خسرو ابراهیم, علی ملکی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 دقت مدل رگرسيوني برآورد بيشينه‌ي اکسيژن مصرفي بر اساس داده‌هاي غيرورزشي در دانشجويان دختر چکیده   PDF
حنا غفاری, علی کاظمی, نادر علیجانپور
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم چکیده   PDF
رستم علیزاده, خسرو ابراهیم, سجاد احمدی زاد, فریبرز هوانلو
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 سنجش نگرش ورزشکاران تیمهاي ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهاي ویتامینی چکیده   PDF
حمید محبی, ابوذر جوربنیان, سعید یونسی, رضا معصومی راد
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 طراحی و اعتباریابی آزمون توان بی هوازی ویژه بسکتبال بر مبنای آزمون رست چکیده   PDF
مسلم یوسفی, محمدرضا دهخدا, ندا خالقی
 
دوره 4, شماره 2: پاییز و زمستان 1390 مقايسه اثر بازگشت به حالت اوليه فعال در آب با سه دماي متفاوت بر تغييرات سطح لاكتات خون و ضربان قلب پس از يك فعاليت بيشينه چکیده   PDF
اسماء طاهری, عبدالحمید حبیبی, محسن قنبرزاده, وازگن میناسیان
 
دوره 4, شماره 2: پاییز و زمستان 1390 مقايسه تأثير 6 هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي آهسته بر مقاومت به انسولين در مردان داراي اضافه‌وزن چکیده   PDF
منصور قاسمی کرم, علیرضا سلیمی آوانسرا, سجاد احمدی زاد
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 مقايسه تاثير زمان روز بر عملكرد تعادلي سالمندان چکیده   PDF
ریحانه فروغی, فرهاد فرزان مقدم, نادر رهنما
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 مقايسه ی شيوع علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاهی چکیده   PDF
افشين مقدسی, مریم عباسی, محمدرضا یوسفی, مهدی کارگرفرد
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 مقایسة فعالیت الکتریکی قشر مغز دوندگان استقامتي و افراد غیر ورزشکار در حالت استراحت چکیده   PDF
نادر علیجانپور, علی کاظمی, مهدی اکبری, حسن عشایری
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با و بدون فاصله استراحتی بر نیم رخ چربی و ترکیب بدن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 چکیده   PDF
پریسا بنائی, وحید تادیبی, مهرعلی رحیمی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازي تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاري هاي عضله قلب چکیده   PDF
عباسعلی گائینی, فهیمه کاظمی, جواد مهدي آبادي
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال چکیده   PDF
سینا رخصتی, علیرضا سلیمی آوانسرا, خسرو ابراهیم, سجاد احمدی زاد
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 مقایسه تأثیر کوتاه مدت مصرف کافئین با ایبوپروفن بر حداکثر تکرار و شاخص‌های درک فشار و درد در فعالیت‌های قدرتی در مردان ورزشکار چکیده   PDF
وحید ساری صرآف, رامین امیر ساسان, سعید نیکو خصلت, حجت اله برقبانی
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی چکیده   PDF
فریبرز هوانلو, حمید رجبی, ناصر عسگر زاده, محمد علی بحرینی پور
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و مقاومتی - توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال چکیده   PDF
مرتضی ناصری کوشکی, امیر حسین حقیقی, محمدرضا حامدی نیا
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی چکیده   PDF
سجاد احمدی زاد, مجید ملکی, نسیم نادری, هیوا رحمانی, اکبر نوری حبشی, مرتضی سلیمیان, سارا لطفیان
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 مقایسه تاثیر تمرین هوازی در هنگام صبح و عصر بر شاخص‌های التهابی خطرزای قلبی- عروقی مردان چاق چکیده   PDF
محسن عصارزاده نوش آبادی, محسن اکبرپور
 
101 - 125 (144) << < 1 2 3 4 5 6 > >>