palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال description چکیده file_download PDF
( محمد فرامرزي, مهدي طاهري گندمانی, محمدرضا دهخدا, روح الله طاهري گندمانی )
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394 تحلیل زمان رسیدن به خستگی بازیکنان فوتبال مبتنی بر شیب تغییرات ضربان قلب و تغییرات لاکتات خون در آزمون فزاینده تدریجی description چکیده file_download PDF
( اصغر جلالی, مهدی عباس پور, فاطمه احمدی )
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک لاکتات خون در خلال فعالیت فرابیشینه یکنواخت description چکیده file_download PDF
( روح الله نیکویی, مجید نظری, حمید معرفرتی )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره هاي آماده سازي و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال description چکیده file_download PDF
( علیرضا سلیمی آوانسر, سعید نظري, سجاد احمدي زاد, فریبرز هوانلو )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 تغییرات غلظت ویسفاتین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدي پس از تمرینات استقامتی شنا در زنان چاق description چکیده file_download PDF
( نجمه رضائیان, نیکو خسروي , رحمن سوري )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 95 تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید description چکیده file_download PDF
( مهدی روستائی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی )
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394 ثرهشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی لیپوکالین 2، انسولین، گلوکز و میزان مقاومت به انسولین در زنان چاق description چکیده file_download PDF
( مریم جعفر زاده دهنوی, افسانه شمشکی, محمد رضا کوردی, مهدی هدایتی )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 95 دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 description چکیده file_download PDF
( مینو باسامی, خسرو ابراهیم, علی ملکی )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 دقت مدل رگرسيوني برآورد بيشينه‌ي اکسيژن مصرفي بر اساس داده‌هاي غيرورزشي در دانشجويان دختر description چکیده file_download PDF
( حنا غفاری, علی کاظمی, نادر علیجانپور )
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم description چکیده file_download PDF
( رستم علیزاده, خسرو ابراهیم, سجاد احمدی زاد, فریبرز هوانلو )
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 سنجش نگرش ورزشکاران تیمهاي ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهاي ویتامینی description چکیده file_download PDF
( حمید محبی, ابوذر جوربنیان, سعید یونسی, رضا معصومی راد )
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 طراحی و اعتباریابی آزمون توان بی هوازی ویژه بسکتبال بر مبنای آزمون رست description چکیده file_download PDF
( مسلم یوسفی, محمدرضا دهخدا, ندا خالقی )
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 مقايسه اثر بازگشت به حالت اوليه فعال در آب با سه دماي متفاوت بر تغييرات سطح لاكتات خون و ضربان قلب پس از يك فعاليت بيشينه description چکیده file_download PDF
( اسماء طاهری, عبدالحمید حبیبی, محسن قنبرزاده, وازگن میناسیان )
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 مقايسه تأثير 6 هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي آهسته بر مقاومت به انسولين در مردان داراي اضافه‌وزن description چکیده file_download PDF
( منصور قاسمی کرم, علیرضا سلیمی آوانسرا, سجاد احمدی زاد )
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391 مقايسه تاثير زمان روز بر عملكرد تعادلي سالمندان description چکیده file_download PDF
( ریحانه فروغی, فرهاد فرزان مقدم, نادر رهنما )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 مقايسه ی شيوع علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاهی description چکیده file_download PDF
( افشين مقدسی, مریم عباسی, محمدرضا یوسفی, مهدی کارگرفرد )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 مقایسة فعالیت الکتریکی قشر مغز دوندگان استقامتي و افراد غیر ورزشکار در حالت استراحت description چکیده file_download PDF
( نادر علیجانپور, علی کاظمی, مهدی اکبری, حسن عشایری )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با و بدون فاصله استراحتی بر نیم رخ چربی و ترکیب بدن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 description چکیده file_download PDF
( پریسا بنائی, وحید تادیبی, مهرعلی رحیمی )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازي تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاري هاي عضله قلب description چکیده file_download PDF
( عباسعلی گائینی, فهیمه کاظمی, جواد مهدي آبادي )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال description چکیده file_download PDF
( سینا رخصتی, علیرضا سلیمی آوانسرا, خسرو ابراهیم, سجاد احمدی زاد )
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391 مقایسه تأثیر کوتاه مدت مصرف کافئین با ایبوپروفن بر حداکثر تکرار و شاخص‌های درک فشار و درد در فعالیت‌های قدرتی در مردان ورزشکار description چکیده file_download PDF
( وحید ساری صرآف, رامین امیر ساسان, سعید نیکو خصلت, حجت اله برقبانی )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی description چکیده file_download PDF
( فریبرز هوانلو, حمید رجبی, ناصر عسگر زاده, محمد علی بحرینی پور )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و مقاومتی - توانی بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبال description چکیده file_download PDF
( مرتضی ناصری کوشکی, امیر حسین حقیقی, محمدرضا حامدی نیا )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 95 مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی description چکیده file_download PDF
( سجاد احمدی زاد, مجید ملکی, نسیم نادری, هیوا رحمانی, اکبر نوری حبشی, مرتضی سلیمیان, سارا لطفیان )
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391 مقایسه تاثیر تمرین هوازی در هنگام صبح و عصر بر شاخص‌های التهابی خطرزای قلبی- عروقی مردان چاق description چکیده file_download PDF
( محسن عصارزاده نوش آبادی, محسن اکبرپور )
101 - 125 (144)