عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثير يک دوره تمرين قدرتي بر غلظت کمرين سرم و مقاومت انسوليني در مردان جوان چاق غيرفعال چکیده   PDF   PDF
فتاح مرادی, ویان وثوقی, اعظم حیدرزاده
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش هاي صحرایی در معرض استات سرب چکیده   PDF
ابوالقاسم گرجی, شادمهر میردار, سعید نظري, مهدي هدایتی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول هاي ماهواره اي در موش هاي صحرایی چکیده   PDF
محسن ثالثی, هما شیخانی شاهین, بیتا گرامی زاده, نادر تنیده
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تاثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی و برخی عوامل خطرزای قلبی-متابولیکی در مردان لاغر غیرفعال چکیده   PDF
فتاح مرادی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز چکیده   PDF
رضا غنیمتی, خسرو ابراهیم, بهنام سالاری, سمیرا غلامیان, لاله حقوقی راد
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرین موازی به مدت چهار و هشت هفته بر شاخص‌های التهابی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال چکیده   PDF
ویان وثوقی بانه, فتاح مرادی, حمید آقا علی نژاد, مقصود پیری
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر تمرین ویبريشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غير ورزشکار چکیده   PDF
مریم عرب اسدی, محمدرضا کردی, عباسعلی گائينی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی‌ـ تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده چکیده   PDF
مهرزاد عبادی قهرمانی, بهمن تاروردی زاده, مقصود پیری, حمید آقا علی نژاد
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر تمرینات هوازي و مکمل چاي سبز بر برخی عوامل خطرزاي قلبی - عروقی در مردان داراي اضافه وزن چکیده   PDF
امیرحسین حقیقی , علیرضا رفیعی پور, سید علیرضا حسینی کاخک
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی چکیده   PDF
هیوا رحمانی, سجاد احمدی زاد, مینو باسامی, مهدی هدایتی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاري دوندگان مرد سرعتی نخبه چکیده   PDF
فریبرز هوانلو, فریدون ذبیحی, حمید رجبی, سمانه دامن پاك
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده MC1R مونوسیت‌ها و سطوح پلاسمایی پپتید α-MSH در مردان دارای اضافه وزن چکیده   PDF
سید محسن آوندی, خسرو ابراهیم, علیرضا سلیمی, مهدی هدایتی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرايي چکیده   PDF
گلنوش صدق روحی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی, مهدی هدایتی, مریم زرکش, رعنا فیاض میلانی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر فعالیت تمرینی شدید بر بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی بازیکنان فوتبال چکیده   PDF
محسن اکبر پور, حمید امینی, جواد آقازاده, احترام عیسی نژاد
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان چکیده   PDF
مریم نورشاهی, خسرو ابراهیم, بیتا دانشجو
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث در پاسخ به فاکتور هاي اکسایشی پس از ورزش زیر بیشینهدر شرایط کمبود اکسیژنی در فشار طبیعی چکیده   PDF
مریم نورشاهی, هادي زاهدي, مهدي هدایتی, عسل رجاییان
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند چکیده   PDF
لاله باقری, محمد فرامرزی, ابراهیم بنی طالبی, اکبر اعظمیان جزی
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیرAGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده چکیده   PDF
حمیدرضا زاهدی, مهرداد فتحی, امیر رشید لمیر, عبدالله سراجیان
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار چکیده   PDF
رسول رضایی, مریم نورشاهی, محمد رضا بیگدلی, فریبا خداقلی, عباس حق پرست
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT3 بافت عضله اسکلتی موش های صحرایی چاق ویستار چکیده   PDF
ایمان فتحی, مریم نورشاهی, عباس حق پرست, حسن فلاح حسینی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر هیپوکسی تناوبی بر میزان انسولین، گرلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 چکیده   PDF
داريوش شيخ‌الاسلامي وطني, سکینه نیک سرشت, وحید تادیبی, احسان حسینی بیدختی, سارا غریبشی
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر يک برنامه ويژه ورزشی بر آمادگی قلبی- تنفسی، ترکيب بدنی BMRوارتباط بین اين متغیرها در ورزشکاران حرفه ای چکیده   PDF
داريوش شيخ الاسلامی وطنی, سعید رضا نوری مفرد, مرتضی بهرامی نژاد
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر يک دوره فعاليت بدنی 12 هفته ای بر برخی عوامل آمادگی جسمانی،آنتروپومتريکی و ليپيدهای پلاسمایی افراد معتاد پس از 2 ماه ترک مصرف مواد مخدر چکیده   PDF
ابراهيم بنی طالب, محمد فرامرزی, اکبر اعظميان جزی, مهشيد سليمانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک چکیده   PDF
محمداسماعیل افضل‌پور, طوبی عنایتی زاده, سعید ایل بیگی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر چکیده   PDF
زهرا عباسی, مریم کوشکی جهرمی, فرهاد دریا نوش, شهرزاد اصغری
 
76 - 100 (144) << < 1 2 3 4 5 6 > >>