عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاري دوندگان مرد سرعتی نخبه چکیده   PDF
فریبرز هوانلو, فریدون ذبیحی, حمید رجبی, سمانه دامن پاك
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده MC1R مونوسیت‌ها و سطوح پلاسمایی پپتید α-MSH در مردان دارای اضافه وزن چکیده   PDF
سید محسن آوندی, خسرو ابراهیم, علیرضا سلیمی, مهدی هدایتی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرايي چکیده   PDF
گلنوش صدق روحی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی, مهدی هدایتی, مریم زرکش, رعنا فیاض میلانی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر فعالیت تمرینی شدید بر بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی بازیکنان فوتبال چکیده   PDF
محسن اکبر پور, حمید امینی, جواد آقازاده, احترام عیسی نژاد
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان چکیده   PDF
مریم نورشاهی, خسرو ابراهیم, بیتا دانشجو
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث در پاسخ به فاکتور هاي اکسایشی پس از ورزش زیر بیشینهدر شرایط کمبود اکسیژنی در فشار طبیعی چکیده   PDF
مریم نورشاهی, هادي زاهدي, مهدي هدایتی, عسل رجاییان
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند چکیده   PDF
لاله باقری, محمد فرامرزی, ابراهیم بنی طالبی, اکبر اعظمیان جزی
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیرAGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده چکیده   PDF
حمیدرضا زاهدی, مهرداد فتحی, امیر رشید لمیر, عبدالله سراجیان
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار چکیده   PDF
رسول رضایی, مریم نورشاهی, محمد رضا بیگدلی, فریبا خداقلی, عباس حق پرست
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT3 بافت عضله اسکلتی موش های صحرایی چاق ویستار چکیده   PDF
ایمان فتحی, مریم نورشاهی, عباس حق پرست, حسن فلاح حسینی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر هیپوکسی تناوبی بر میزان انسولین، گرلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 چکیده   PDF
داريوش شيخ‌الاسلامي وطني, سکینه نیک سرشت, وحید تادیبی, احسان حسینی بیدختی, سارا غریبشی
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر يک برنامه ويژه ورزشی بر آمادگی قلبی- تنفسی، ترکيب بدنی BMRوارتباط بین اين متغیرها در ورزشکاران حرفه ای چکیده   PDF
داريوش شيخ الاسلامی وطنی, سعید رضا نوری مفرد, مرتضی بهرامی نژاد
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر يک دوره فعاليت بدنی 12 هفته ای بر برخی عوامل آمادگی جسمانی،آنتروپومتريکی و ليپيدهای پلاسمایی افراد معتاد پس از 2 ماه ترک مصرف مواد مخدر چکیده   PDF
ابراهيم بنی طالب, محمد فرامرزی, اکبر اعظميان جزی, مهشيد سليمانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک چکیده   PDF
محمداسماعیل افضل‌پور, طوبی عنایتی زاده, سعید ایل بیگی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر چکیده   PDF
زهرا عباسی, مریم کوشکی جهرمی, فرهاد دریا نوش, شهرزاد اصغری
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال چکیده   PDF
محمد فرامرزي, مهدي طاهري گندمانی, محمدرضا دهخدا, روح الله طاهري گندمانی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تحلیل زمان رسیدن به خستگی بازیکنان فوتبال مبتنی بر شیب تغییرات ضربان قلب و تغییرات لاکتات خون در آزمون فزاینده تدریجی چکیده   PDF
اصغر جلالی, مهدی عباس پور, فاطمه احمدی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 تعیین ظرفیت بی هوازی با استفاده از کینتیک لاکتات خون در خلال فعالیت فرابیشینه یکنواخت چکیده   PDF
روح الله نیکویی, مجید نظری, حمید معرفرتی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره هاي آماده سازي و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال چکیده   PDF
علیرضا سلیمی آوانسر, سعید نظري, سجاد احمدي زاد, فریبرز هوانلو
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تغییرات غلظت ویسفاتین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدي پس از تمرینات استقامتی شنا در زنان چاق چکیده   PDF
نجمه رضائیان, نیکو خسروي , رحمن سوري
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید چکیده   PDF
مهدی روستائی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 ثرهشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی لیپوکالین 2، انسولین، گلوکز و میزان مقاومت به انسولین در زنان چاق چکیده   PDF
مریم جعفر زاده دهنوی, افسانه شمشکی, محمد رضا کوردی, مهدی هدایتی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 چکیده   PDF
مینو باسامی, خسرو ابراهیم, علی ملکی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 دقت مدل رگرسيوني برآورد بيشينه‌ي اکسيژن مصرفي بر اساس داده‌هاي غيرورزشي در دانشجويان دختر چکیده   PDF
حنا غفاری, علی کاظمی, نادر علیجانپور
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم چکیده   PDF
رستم علیزاده, خسرو ابراهیم, سجاد احمدی زاد, فریبرز هوانلو
 
76 - 100 (134) << < 1 2 3 4 5 6 > >>