palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 تاثير يک دوره تمرين قدرتي بر غلظت کمرين سرم و مقاومت انسوليني در مردان جوان چاق غيرفعال description چکیده file_download PDF file_download PDF
( فتاح مرادی, ویان وثوقی, اعظم حیدرزاده )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش هاي صحرایی در معرض استات سرب description چکیده file_download PDF
( ابوالقاسم گرجی, شادمهر میردار, سعید نظري, مهدي هدایتی )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول هاي ماهواره اي در موش هاي صحرایی description چکیده file_download PDF
( محسن ثالثی, هما شیخانی شاهین, بیتا گرامی زاده, نادر تنیده )
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394 تاثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی و برخی عوامل خطرزای قلبی-متابولیکی در مردان لاغر غیرفعال description چکیده file_download PDF
( فتاح مرادی )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز description چکیده file_download PDF
( رضا غنیمتی, خسرو ابراهیم, بهنام سالاری, سمیرا غلامیان, لاله حقوقی راد )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرین موازی به مدت چهار و هشت هفته بر شاخص‌های التهابی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال description چکیده file_download PDF
( ویان وثوقی بانه, فتاح مرادی, حمید آقا علی نژاد, مقصود پیری )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 تاثیر تمرین ویبريشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غير ورزشکار description چکیده file_download PDF
( مریم عرب اسدی, محمدرضا کردی, عباسعلی گائينی )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی‌ـ تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده description چکیده file_download PDF
( مهرزاد عبادی قهرمانی, بهمن تاروردی زاده, مقصود پیری, حمید آقا علی نژاد )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 تاثیر تمرینات هوازي و مکمل چاي سبز بر برخی عوامل خطرزاي قلبی - عروقی در مردان داراي اضافه وزن description چکیده file_download PDF
( امیرحسین حقیقی , علیرضا رفیعی پور, سید علیرضا حسینی کاخک )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 تاثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی description چکیده file_download PDF
( هیوا رحمانی, سجاد احمدی زاد, مینو باسامی, مهدی هدایتی )
دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389 تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاري دوندگان مرد سرعتی نخبه description چکیده file_download PDF
( فریبرز هوانلو, فریدون ذبیحی, حمید رجبی, سمانه دامن پاك )
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده MC1R مونوسیت‌ها و سطوح پلاسمایی پپتید α-MSH در مردان دارای اضافه وزن description چکیده file_download PDF
( سید محسن آوندی, خسرو ابراهیم, علیرضا سلیمی, مهدی هدایتی )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرايي description چکیده file_download PDF
( گلنوش صدق روحی, عباسعلی گائینی, محمد رضا کردی, مهدی هدایتی, مریم زرکش, رعنا فیاض میلانی )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 تاثیر فعالیت تمرینی شدید بر بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی بازیکنان فوتبال description چکیده file_download PDF
( محسن اکبر پور, حمید امینی, جواد آقازاده, احترام عیسی نژاد )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان description چکیده file_download PDF
( مریم نورشاهی, خسرو ابراهیم, بیتا دانشجو )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث در پاسخ به فاکتور هاي اکسایشی پس از ورزش زیر بیشینهدر شرایط کمبود اکسیژنی در فشار طبیعی description چکیده file_download PDF
( مریم نورشاهی, هادي زاهدي, مهدي هدایتی, عسل رجاییان )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند description چکیده file_download PDF
( لاله باقری, محمد فرامرزی, ابراهیم بنی طالبی, اکبر اعظمیان جزی )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیرAGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده description چکیده file_download PDF
( حمیدرضا زاهدی, مهرداد فتحی, امیر رشید لمیر, عبدالله سراجیان )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار description چکیده file_download PDF
( رسول رضایی, مریم نورشاهی, محمد رضا بیگدلی, فریبا خداقلی, عباس حق پرست )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT3 بافت عضله اسکلتی موش های صحرایی چاق ویستار description چکیده file_download PDF
( ایمان فتحی, مریم نورشاهی, عباس حق پرست, حسن فلاح حسینی )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 تاثیر هیپوکسی تناوبی بر میزان انسولین، گرلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 description چکیده file_download PDF
( داريوش شيخ‌الاسلامي وطني, سکینه نیک سرشت, وحید تادیبی, احسان حسینی بیدختی, سارا غریبشی )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 تاثیر يک برنامه ويژه ورزشی بر آمادگی قلبی- تنفسی، ترکيب بدنی BMRوارتباط بین اين متغیرها در ورزشکاران حرفه ای description چکیده file_download PDF
( داريوش شيخ الاسلامی وطنی, سعید رضا نوری مفرد, مرتضی بهرامی نژاد )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 تاثیر يک دوره فعاليت بدنی 12 هفته ای بر برخی عوامل آمادگی جسمانی،آنتروپومتريکی و ليپيدهای پلاسمایی افراد معتاد پس از 2 ماه ترک مصرف مواد مخدر description چکیده file_download PDF
( ابراهيم بنی طالب, محمد فرامرزی, اکبر اعظميان جزی, مهشيد سليمانی )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک description چکیده file_download PDF
( محمداسماعیل افضل‌پور, طوبی عنایتی زاده, سعید ایل بیگی )
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394 تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر description چکیده file_download PDF
( زهرا عباسی, مریم کوشکی جهرمی, فرهاد دریا نوش, شهرزاد اصغری )
76 - 100 (144)