عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 تأثیر تمرینات هوازي منتخب بر زمان بروز خستگی و برخی از فاکتورهاي فیزیولوژیکی بیمارانمولتیپل اسکلروزیس چکیده   PDF
فرحناز تقی زاده, سید محمود حجازي, عباس نوریان
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 94 تأثیر دو نوشيدني انرژي‌زای متفاوت بر توان بی‌هوازي و شاخص خستگی نوجوانان فوتبالیست چکیده   PDF
جواد وکیلی, منیره حرفت, فرید پاکزاد
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن چکیده   PDF
مجتبی صالح پور, مریم نورشاهی, فریبا خداقلی, حمید رجبی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 تأثیر هشت هفته تمرین منتخب ه و ا زي بر آپو پروتئینها و لیپو پروتئینهاي در کودکان 10 تا 11 سال شهر تهران چکیده   PDF
حسن برآبادي, فاطمه سلامی, علی برآبادي
 
دوره 9, شماره 2: پاییز و زمستان 1395 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن چکیده   PDF
فتانه ملاحسن زاده, ناهید بیژه, مهتاب معظمی, مریم نورشاهی
 
دوره 4, شماره 2: پاییز و زمستان 1390 تأثیر يك دوره تمرين ايستگاهي منتخب بر ميلوپراكسيداز پلاسما در زنان چکیده   PDF
زینب عسگری, مهدی هدایتی, افسانه شمشکی
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 95 تأثیر چهار هفته برنامه گرم کردن پویا بر شاخص‌های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر چکیده   PDF
فرشته احمد آبادی, سید محسن آوندی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما چکیده   PDF
مجتبی صالح پور, مریم نورشاهی, رویا طهماسبی, رستم علیزاده
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن چکیده   PDF
هاجر فاضلی, حمید رجبی, سیدرضا عطارزاده حسینی, هاشم خدادادی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 تأثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح استراحتی ایمونوگلوبولین هاي سرم دختران بسکتبالیست چکیده   PDF
محمد فرامرزي, اکبر اعظمیان جزي, سمیه بهرامی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص هاي التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار چکیده   PDF
محمدعلی بحرینی پور, حمید معرفتی, کوروش قهرمان تبریزي, محمد جواد ثابت جهرمی
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 تأثیر یک وهله فعالیت وامانده ساز همراه با مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین برHs-CRP سرم مردان غیرورزشکار چکیده   PDF
افشار جعفري, فریبا آقائی, سعید دباغ نیکوخصلت
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثير 6 هفته تمرين هوازي بر سطوح اينترلوكين 10 و نيمرخ ليپيدي در زنان چاق چکیده   PDF   PDF
علی بنایی فر, شهرام سهیلی, رسول اسلامی, مجتبی ایزدی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 تاثير تعاملي امگا-3 و تمرین هوازی بر سطوح كمرين، CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال چکیده   PDF
طیبه محمدی خو, خسرو ابراهیم, حجت اله نیک بخت
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر پپتيد YY در زنان چاق غير فعال چکیده   PDF
محمدرضا اسد, علی آهور, مهناز نجفی, ناهید اسماعیلی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثير يک دوره تمرين قدرتي بر غلظت کمرين سرم و مقاومت انسوليني در مردان جوان چاق غيرفعال چکیده   PDF   PDF
فتاح مرادی, ویان وثوقی, اعظم حیدرزاده
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش هاي صحرایی در معرض استات سرب چکیده   PDF
ابوالقاسم گرجی, شادمهر میردار, سعید نظري, مهدي هدایتی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول هاي ماهواره اي در موش هاي صحرایی چکیده   PDF
محسن ثالثی, هما شیخانی شاهین, بیتا گرامی زاده, نادر تنیده
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 تاثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی و برخی عوامل خطرزای قلبی-متابولیکی در مردان لاغر غیرفعال چکیده   PDF
فتاح مرادی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز چکیده   PDF
رضا غنیمتی, خسرو ابراهیم, بهنام سالاری, سمیرا غلامیان, لاله حقوقی راد
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرین موازی به مدت چهار و هشت هفته بر شاخص‌های التهابی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال چکیده   PDF
ویان وثوقی بانه, فتاح مرادی, حمید آقا علی نژاد, مقصود پیری
 
دوره 2, شماره 1: بهار و تابستان 1388 تاثیر تمرین ویبريشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غير ورزشکار چکیده   PDF
مریم عرب اسدی, محمدرضا کردی, عباسعلی گائينی
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی‌ـ تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده چکیده   PDF
مهرزاد عبادی قهرمانی, بهمن تاروردی زاده, مقصود پیری, حمید آقا علی نژاد
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 تاثیر تمرینات هوازي و مکمل چاي سبز بر برخی عوامل خطرزاي قلبی - عروقی در مردان داراي اضافه وزن چکیده   PDF
امیرحسین حقیقی , علیرضا رفیعی پور, سید علیرضا حسینی کاخک
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 تاثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی چکیده   PDF
هیوا رحمانی, سجاد احمدی زاد, مینو باسامی, مهدی هدایتی
 
51 - 75 (134) << < 1 2 3 4 5 6 > >>