palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر یک دوره تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون- 1 دي پپتیدیل پپتیداز- 4 و مقاومت انسولین در مردان چاق description چکیده file_download PDF
( آسیه عباسی دلویی, رضا اسحاقی, مژگان احمدی, محمد علی کهن پور )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر یک دوره تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1، دی پپتیدیل پپتیداز-4 و مقاومت انسولین در مردان چاق description چکیده
( آسیه عباسی دلویی, احمد عبدی, رضا اسحاقی, مژگان احمدی, محمد علی کهن پور )
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت description چکیده file_download PDF
( بهمن میرزایی, نوید لطفی, حسین رستم خانی, حمدالله هادي )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر یک دوره کوتاهمدت تمرین مقاومتی دایرهاي بر فیبرینوژن و ویسکوزیته پلاسما، و برخی پارامترهاي پلاکت خون دختران سالم فعال description چکیده file_download PDF
( سید مرتضی طیبی, محدثه اخوان زنجانی, عباس قنبري نیاکی, علیرضا قنبري )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر یک دوره کوتاه‌مدت تمرین مقاومتي دایره‌ای بر فیبرینوژن و ویسکوزیته پلاسما، و برخی پارامترهای پلاکت خون دختران جوان دانشگاهی description چکیده
( سید مرتضی طیبی, محدثه اخوان زنجانی, عباس قنبری نیاکی, علیرضا قنبری )
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391 اثر12 هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون‌های انسولین، رشد و کورتیزول پلاسمایی و رابطه بین آنها در موش‌های نر description چکیده file_download PDF
( حسین عابد نظری, مرضیه مزرعه خطیری, سجاد احمدی زاد )
دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389 اثرات تمرین هوازي بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدي در زنان سالمند داراي اضافه وزن description چکیده file_download PDF
( اکبر اعظمیان جزي, محمد فرامرزي, فهیمه صفاري فارسانی )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 95 اثرات حاد کشش PNF عضله مخالف بر خستگی عصبی عضلانی، قدرت و الکترومایوگرافی عضله موافق در مفصل زانو افراد غیر ورزشکار description چکیده file_download PDF
( محمد رضا اسد, فریبرز هوانلو, سیروس شیخی, محسن میرعالی )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 اثرات مکمل سازي کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر برخی شاخص هاي غیرمستقیم آسیب سلولی ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان کشتی گیر description چکیده file_download PDF
( رامین امیر ساسان, علی ضرغامی , مقصود نبیل پور )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 اثرات يک جلسه تمرينات ويژه آماده سازی و مهارتی کونگ فو بر متغيرهای هماتولوژيک description چکیده file_download PDF
( حمید اراضی, احسان اصغری, نوید لطفی )
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 اثرتمرینات فزاینده شمشیربازی بر بیان ژن و فعالیت سرمی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 (MMP2) در دختران شمشیرباز نخبه description چکیده file_download PDF
( بختیار ترتیبیان, معصومه فتحعلی زاده, دیانا کیهانی )
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 اثرحاد كشش ايستا و پويا پيش از فعاليت زير بيشينه بر اقتصاد دويدن و برخي عوامل هموديناميكي در مردان فوتباليست description چکیده file_download PDF
( حسین رادفر, ندا خالدی, حمید رجبی )
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394 اثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش‌های صحرایی description چکیده file_download PDF
( سعید حضرتی مولائی, رحمن سوری, علی اصغر رواسی, علی گرزی )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل سیر بر متغیرهای قلبی - ریوی مردان غیرورزشکار گرم مزاج description چکیده file_download PDF
( معرفت سیاه‌کوهیان, آیلار ایمانی )
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 اعتباریابی روش هاي چین پوستی و مقاومت بیوالکتریکی با روش مرجع هیدروستاتیک در تعیین درصد چربی بدن افراد فعال description چکیده file_download PDF
( علی برزگري, سعید شاکریان, ایوب مهدي وند, لیلا ضامنی )
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌ای و عوامل موثر بر آن در ورزشكاران نخبه‌ی استان آذربایجان‌شرقی description چکیده file_download PDF
( رامین امیر ساسان )
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 بررسي رابطه بين آمادگي قلبي تنفسي و نسبت دور كمر به دور لگن با ويژگيهاي جسماني و رواني سندرم پيش قاعدگي در دختران description چکیده file_download PDF
( انسیه شهرجوي حقيقي, مریم كوشكي جهرمي )
دوره 10، شماره 2 (1396)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، دوره دهم، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال description چکیده file_download PDF
( مرتضی سلیمی آوانسر )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 بررسی تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک description چکیده file_download PDF
( فریبرز هوانلو, مجتبی صالح پور, سید علی حسینی, سیروس شیخی )
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 بررسی تفاوتهاي رده هاي سنی از نظر ویژگیهاي فیزیولوژیکی و نتایج مسابقات جهانی در والیبال description چکیده file_download PDF
( علیرضا سلیمی آوانسر )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 بررسی همگرایی آزمون دویدن درمانده ساز کوتاه شده (Tshort) با فلات بیشینه اسید لاکتیک (MLSS) در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) description چکیده file_download PDF
( معرفت سیاه کوهیان, صمد اسمعیل زاده )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 بررسی همگرایی آزمون دویدن درمانده ساز کوتاه شده (Tshort) با فلات بیشینه اسید لاکتیک (MLSS) در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) description چکیده file_download PDF
( معرفت سیاه کوهیان, صمد اسمعیل زاده )
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 تأثير تمرين هوازي منظم و مصرف مكمل امگا-3 بر سطوح هموسيستئين و فيبرينوژن سرم در زنان سالمند چاق description چکیده file_download PDF
( غفور غفاری, اصغر توقیقی, صابر ساعد موچشی )
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 تأثير تمرينات هوازي موزون بر نيم‌رخ وضعيت خلقي و آلفا آميلاز بزاقي در دانشجويان غير ورزشکار description چکیده file_download PDF
( مینا سهامی, مظفر یکتایار, شیرکو احمدی )
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 تأثير تمرينات ورزشي همزمان (استقامتي- قدرتي) و بي تمريني بر غلظت لپتين و انسولين پلاسما در كودكان چاق description چکیده file_download PDF
( سعید فاضلی فر, خسرو ابراهیم )
26 - 50 (165)