palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 اثر 10 هفته تمرین هوازي شدید بر غلظت پلاسمایی سایتوکاین هاي ضدالتهابی و تستوسترون در مردان غیرفعال description چکیده file_download PDF
( عبدالحسین طاهري کلانی, محمود نیک سرشت )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 اثر 12 هفته پیاده روي برشاخص هاي التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه description چکیده file_download PDF
( شیما غلامعلی شاهی, اسکندر رحیمی, رضا نوري, مهرزاد مقدسی, عبدالرسول طالعی, صدیقه طهماسبی )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال description چکیده file_download PDF
( مهران کارگر, حمید معرفتی, محمدرضا امیر سیف الدینی, علیرضا سلیمی )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر 6 هفته تمرین تای‌چی بر سطوح سرمیTNF-α، BDNFو عملکرد شناختی و جسمانی زنان با عارضه سکته مغزی description چکیده
( منیژه نوروزیان, حمید رجبی, فاطمه پناه زاده )
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 اثر 8 هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر ترکیب بدن، نیمرخ چربی و حساسیت به انسولین در مردان جوان دارای اضافه وزن description چکیده file_download PDF
( یاسر کاظم زاده, عبدالعلی بنایی فر, حسین شیروانی, علی قرائت )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 اثر برنامه پياده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر description چکیده file_download PDF
( سیده نسیم حبیب زاده, فرهاد رحمانی نیا, حسن دانشمندی )
دوره 10، شماره 2 (1396)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، دوره دهم، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان اثر تمرین اختصاصی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر تغییرات عامل القایی هایپوکسی (HIF-1α) گویچه‌های سفید دوندگان استقامت تیم ملّی description چکیده file_download PDF
( روح اله محمدی میرزایی, شادمهر میردار )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 اثر تمرین استقامتی ،پلایومتريک و موازی بر ويژگی های بیوانرژيک و مهارتهای بازيکنان فوتبال مرد description چکیده file_download PDF
( محمود نيک سرشت, مقصود پیری, حمید آقای علی نژاد, علی نیک سرشت علی نیک سرشت )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های دیابتی شده نر description چکیده file_download PDF file_download PDF
( سكينه اديبي, محمدعلی آذربایجانی, مقصود پیری )
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انار بر آپولیپوپروتئین‌های پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 description چکیده file_download PDF
( احمد عبدی, آسیه عباسی دلویی, مجتبی صالح پور, سیده رقیه فاطمی, سارا ایمن طلب فومنی )
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 اثر حفاظتي تمرين اختياري روي چرخ دوار برسطح فاكتور نروتروفيك مشتق از سلولهاي گليال مخچه موش هاي پاركينسوني description چکیده file_download PDF
( فریده آبادیان, ضياء فلاح محمدي )
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 94 اثر دو روز فعالیت ورزشی بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن description چکیده file_download PDF
( حمید محبی, محسن ابراهیمی, سپیده اصغر پور )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 اثر دو هفته تی پر بر سطوح هورمون رشد و کورتیزول پلاسمای خون و عملکرد شناگران زن description چکیده file_download PDF
( مونا رضایی, مسلم بای, سمیه نامدار طجری )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهاي نخبه description چکیده file_download PDF
( علی محمدي منش, محمد فرامرزي, غلامرضا شریفی, خسرو جلالی دهکردي )
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1388 اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانيه) انقباض ايستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترينگ مردان غیر ورزشکار description چکیده file_download PDF
( خسرو ابراهيم, مریم نورشاهی, عبدالحسین طاهری, محمود نيک سرشت )
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 اثر شانزده هفته تمرين هوازي منتخب بر استئوپونتين و استئوكلسين سرمي در زنان ميانسال غيرفعال description چکیده file_download PDF
( هاجر عباس زاده صورتي, خسرو ابراهیم, حجت الله نیک بخت )
دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389 اثر شدت ها ي مختلف فعالیت بدنی بر سلول هاي بنیادي خونساز+34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزاي قلبی- عروقی در زنان description چکیده file_download PDF
( فاطمه شریفی, نیکو خسروي, علی اصغر رواسی )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر شش هفته تمرین تايچی بر سطوح سرمی BDNF،TNF-α و عملکرد شناختی و جسمانی زنان با عارضه سکته مغزي description چکیده file_download PDF
( منیژه نوروزیان, حمید رجبی, فاطمه پناه زاده )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 اثر مصرف کوآنزیم Q10 متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر غلظت سرمی AST و کوفتگی عضلانی تأخیری دانشجویان پسر ورزشکار description چکیده file_download PDF
( مهدی چنگیزی, محسن ابراهیمی, سید محسن آوندی )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر مصرف کوتاه مدت مکملهاي HMB و کراتین بر شاخصهاي اکسایشی و ضد اکسایشی در افراد تمرین کرده پس از فعالیت مقاومتی حاد description چکیده file_download PDF
( داریوش شیخ الاسلامی وطنی, کیوان احمدي )
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 اثر مصرف کوتاه مدت مکملهای HMB و کراتین بر شاخصهای اکسایشی و ضد اکسایشی در افراد تمرین کرده پس از فعالیت مقاومتی حاد description چکیده
( داریوش شیخ الاسلامی وطنی, کیوان احمدی )
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 اثر هشت هفته تمرين استقامتي بر كلاژن 18 پلاسمايي و عضله قلبي موشهاي صحرايي نر ويستار description چکیده file_download PDF
( حجت الله نيك بخت, احمد عبدی, خسرو ابراهیم )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 95 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک description چکیده file_download PDF
( محسن ابراهیمی, پگاه میرزا علی, سید محسن آوندی )
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393 اثر پیش درمان تمرین اختیار با GDNF در برابر ضایعه القاء شده و تزریق درون بطنی6- هیدروکسی دوپامین در ساقه مغز موشهای صحرایی نر description چکیده file_download PDF
( راضیه محمدی, ضیاء فلاح محمدی, خدیجه آقاجانی, ابواقاسم تقوی هلق )
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390 اثر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس description چکیده file_download PDF
( منیره مسعودي نژاد, حسین شیروانی )
1 - 25 (165)