اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سلیمانی, زهرا, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سلیمی, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسر, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسر, علیرضا, اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسرا, علیرضا
سلیمی آوانسرا, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمیان, مرتضی, استادیار، عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمواتی شریف, محمد علی, دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی همدان
سهامی, مینا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سهیلی, شهرام, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
سهیلی, شهرام, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سوري, رحمن
سوری, رحمن, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
سوری, رحمن, دانشیار، فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیاه کوهیان, معرفت, استاد تمام فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
سیاه کوهیان, معرفت, دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
سیاه‌کوهیان, معرفت, دانشگاه محقق اردبیلی (Iran, Islamic Republic of)
سیاوشی, حجت الله, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه بوعلی همدان

ش

شاکریان, سعید, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز (Iran, Islamic Republic of)
شریفی, غلامرضا, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
شریفی, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
شمشکی, افسانه, دانشگاه الزهرا (س) (Iran, Islamic Republic of)
شمشکی, افسانه, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
شهرجوي حقيقي, انسیه, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)

201 - 225 (448)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>