اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسینی بیدختی, احسان, دانشگاه رازی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی کاخک, سید علیرضا, دانشگاه حکیم سبزواری (Iran, Islamic Republic of)
حسینی کاخک, سید علیرضا
حضرتی مولائی, سعید, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
حق شناس, روح الله, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
حق پرست, عباس, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
حق پرست, عباس
حقوقی راد, لاله
حقیقی, امیر حسین, داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري، (Iran, Islamic Republic of)
حقیقی, امیرحسین, دانشگاه حکیم سبزواری (Iran, Islamic Republic of)
حقیقی , امیرحسین
حیدرزاده, اعظم, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
حیدري فیروزجایی, معصومه
حیدریان‌پور, علی, دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی همدان

خ

خازنی, علی
خالدی, ندا, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
خالقی, ندا, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
خانعلی, فتانه, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
خدادادی, هاشم, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی (Iran, Islamic Republic of)
خداقلی, فریبا, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
خداقلی, فریبا
خسروي , نیکو
خسروي, نیکو, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)

د

دامن پاك, سمانه
دانشجو, بیتا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

126 - 150 (448)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>