اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

ترتیبیان, بختیار, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
ترتیبیان, بختیار, دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ( هسته پژوهشی فیزیولوژی تندرستی و فعالیت بدنی)
تقوی هلق, ابواقاسم, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
تقی زاده, فرحناز, دانشگاه آزاد مشهد (Iran, Islamic Republic of)
تقیان, فرزانه, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
تنیده, نادر, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰﺷکی ﺷﯿراز (Iran, Islamic Republic of)
توقیقی, اصغر

ث

ثابت جهرمی, محمد جواد, دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Iran, Islamic Republic of)
ثالثی, محسن, داﻧﺸﮕﺎه شیراز (Iran, Islamic Republic of)

ج

جعفر زاده دهنوی, مریم, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
جعفري, افشار, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾز (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, افشار, دانشیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریز
جلالی, اصغر, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻫﻤﺪان (Iran, Islamic Republic of)
جلالی دهکردي, خسرو, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
جوربنیان, ابوذر, داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزشی (Iran, Islamic Republic of)

ح

حاجی رسولی, مسعود, استادیار فیزیولوژي ورزش دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر
حامدی نیا, محمدرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري، (Iran, Islamic Republic of)
حبیب زاده, سیده نسیم, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
حبیبی, عبدالحمید, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
حجازي, سید محمود, دانشگاه آزاد مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حجتی, فریبا, دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد مرودشت
حدیدی, وحید, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، (Iran, Islamic Republic of)
حرفت, منیره, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج (Iran, Islamic Republic of)
حسن, زهیر
حسن لی, محسن, دانشگاه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)

101 - 125 (448)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>