اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

باقری, لاله, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، (Iran, Islamic Republic of)
بای, مسلم
بحرینی پور, محمد علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
بحرینی پور, محمدعلی, دانشکده چمران کرمان (Iran, Islamic Republic of)
برآبادي, حسن, دانشگاه تربیت معلم (Iran, Islamic Republic of)
برآبادي, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
برارپور, ابراهیم, داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (Iran, Islamic Republic of)
برزگري, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)
برقبانی, حجت اله, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)
بنائی, پریسا
بنایی فر, عبدالعلی, گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، تهران، ايران
بنایی فر, علی, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
بنی طالب, ابراهيم
بنی طالبی, ابراهیم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، (Iran, Islamic Republic of)
به پور, ناصر, داﻧﺸﮕﺎه رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه (Iran, Islamic Republic of)
بهرامی, سمیه, دانشگاه شهرکرد (Iran, Islamic Republic of)
بهرامی نژاد, مرتضی, آکادمی ملی المپیک (Iran, Islamic Republic of)
بیرامی, مرتضی, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
بیژه, ناهید, . دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مشهد، ایران
بیگدلی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی (Iran, Islamic Republic of)
بیگلری, گلاره, کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ت

تادیبی, وحید, دانشگاه رازی (Iran, Islamic Republic of)
تادیبی, وحید
تاروردی زاده, بهمن, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ (Iran, Islamic Republic of)
ترتيبیان, بختیار, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)

76 - 100 (448)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>