اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

امانی , غلامرضا
امیر ساسان, رامین, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)
امیر ساسان, رامین
امیر سیف الدینی, محمدرضا, داﻧﺸﮕﺎه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
امیرحسینی, احسان
امیریان, سعید, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
امینی, حمید, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
اکبر پور, محسن, دانشگاه قم (Iran, Islamic Republic of)
اکبرپور, محسن, داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، (Iran, Islamic Republic of)
اکبرپور, محسن, دانشگاه قم (Iran, Islamic Republic of)
اکبری, مهدی, دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran, Islamic Republic of)
ایزدی, مجتبی, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
ایل بیگی, سعید, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
ایمانی, آیلار, دانشگاه محقق اردبیلی (Iran, Islamic Republic of)
ایمن طلب فومنی, سارا, گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

ب

باسامی, مینو, استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه علامه طباطبائی تهران
باسامی, مینو, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
باقری, لاله, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، (Iran, Islamic Republic of)
بای, مسلم
بحرینی پور, محمد علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
بحرینی پور, محمدعلی, دانشکده چمران کرمان (Iran, Islamic Republic of)
برآبادي, حسن, دانشگاه تربیت معلم (Iran, Islamic Republic of)
برآبادي, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
برارپور, ابراهیم, داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (Iran, Islamic Republic of)
برزگري, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)

51 - 75 (416)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>