اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

احمدي, مژگان
احمدي, کیوان, کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه کردستان
احمدي زاد, سجاد, داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, شیرکو, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻫﻤﺪان (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, مژگان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ري، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
احمدی زاد, سجاد, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
احمدی زاد, سجاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی زاد, سجاد
احمدی زاد, سجاد, دانشیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
احمدی زاد, سجاد, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
اخوان زنجانی, محدثه, کارشناس ارشد، فیزیولوژي ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشت
اديبي, سكينه, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
اراضی, حمید, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
اراضی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
اسحاقی, رضا, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
اسد, محمد رضا, استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج
اسد, محمدرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)
اسلامی, رسول, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اسلامی, صدیقه, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیلی, ناهید, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)
اسمعیل زاده, صمد, دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
اشرف جمشيدي, علی, دانشگاه علوم پزشکی تهران (Iran, Islamic Republic of)
اصغر پور, سپیده, ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزﺷﯽ (Iran, Islamic Republic of)
اصغری, احسان, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)

26 - 50 (448)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>