اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کوردی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
کوشکی جهرمی, مریم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز (Iran, Islamic Republic of)
کوشکی جهرمی, مریم, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
کیهانی, دیانا, دانشجوی دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دانشگاه ارومیه

گ

گائينی, عباسعلی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
گائینی, عباسعلی, استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
گائینی, عباسعلی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
گائینی, عباسعلی, دانشگاه تهران
گائینی, عباسعلی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
گرامی زاده, بیتا, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰﺷکی ﺷﯿراز (Iran, Islamic Republic of)
گرجی, ابوالقاسم, داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران (Iran, Islamic Republic of)
گرزی, علی, داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن (Iran, Islamic Republic of)

ی

یوسفی, محمدرضا, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
یوسفی, مسلم, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
یونسی, سعید, ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿت ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزشی (Iran, Islamic Republic of)
یکتایار, مظفر, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)

401 - 416 (416)    << < 12 13 14 15 16 17