اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گائينی, عباسعلی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
گائینی, عباسعلی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
گائینی, عباسعلی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
گائینی, عباسعلی, دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گائینی, عباسعلی, استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
گرامی زاده, بیتا, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰﺷکی ﺷﯿراز (Iran, Islamic Republic of)
گرجی, ابوالقاسم, داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران (Iran, Islamic Republic of)
گرزی, علی, داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن (Iran, Islamic Republic of)

1 - 8 (8)