اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کارگر, مهران, داﻧﺸﮕﺎه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
کارگرفرد, مهدی, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کاظم زاده, یاسر, گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران
کاظمی, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
کاظمی, علی, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
کاظمی, فهیمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کردي, محمدرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
کردی, محمد رضا, دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کردی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
کردی, محمدرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
کشوری, مریم, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه بوعلی همدان
کلوندی, فردین
کهن پور, محمد علی, دانشجوي دکتري بیوشیمی و متابولیسم ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کوردی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
کوشکی جهرمی, مریم, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
کوشکی جهرمی, مریم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز (Iran, Islamic Republic of)
کیهانی, دیانا, دانشجوی دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دانشگاه ارومیه

1 - 17 (17)