اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عابد نظری, حسین, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
عبادی قهرمانی, مهرزاد, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ (Iran, Islamic Republic of)
عباس زاده صورتي, هاجر, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
عباس پور, مهدی, داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, اصغر, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, زهرا, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, مریم, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
عباسی دلویی, آسیه, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه ازاد اسلامی آمل، ایران
عباسی دلویی, آسیه, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
عبدالله پور, مسعود, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، (Iraq)
عبدي اغجه کهلی, زهرا, کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش دانشگاه تبریز
عبدی, احمد, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه ازاد اسلامی آمل، ایران
عبدی, احمد, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
عرب اسدی, مریم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عزیز بیگی, کمال
عسگر زاده, ناصر, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
عسگری, زینب, دانشگاه الزهرا (س) (Iran, Islamic Republic of)
عشایری, حسن, دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran, Islamic Republic of)
عصارزاده نوش آبادی, محسن
عصارزاده نوش آبادی, محسن, داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، (Iran, Islamic Republic of)
عطارزاده حسینی, سیدرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ مشهد (Iran, Islamic Republic of)
علی نیک سرشت, علی نیک سرشت, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علی نژاد, حمید آقای, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
علیجانپور, نادر, ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزشی (Iran, Islamic Republic of)
علیجانپور, نادر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (29)    1 2 > >>