اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صابر, زهرا, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
صابونچی, رضا, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
صالح پور, مجتبی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صالح پور, مجتبی, مدرس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
صالح پور, مجتبی
صحرا گرد, حسین, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
صدق روحی, گلنوش, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
صفاري فارسانی, فهیمه, دانشگاه شهرکرد (Iran, Islamic Republic of)
صمدی, مهدی, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، (Iran, Islamic Republic of)

1 - 9 (9)