اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

ساري صرّاف, وحید, دانشیار فیزیولوژي ورزش دانشگاه تبریز
ساری صرآف, وحید, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)
ساری صراف, وحید, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، (Iran, Islamic Republic of)
ساعد موچشی, صابر
سالاری, بهنام
سراجیان, عبدالله, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
سعیدی ضیابری, تهمینه, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
سلامی, فاطمه, دانشگاه تربیت معلم (Iran, Islamic Republic of)
سليمانی, مهشيد
سلیمانی, زهرا, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سلیمی, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسر, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسر, علیرضا, اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسرا, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمی آوانسرا, علیرضا
سلیمیان, مرتضی, استادیار، عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمواتی شریف, محمد علی, دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی همدان
سهامی, مینا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سهیلی, شهرام, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
سهیلی, شهرام, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سوري, رحمن
سوری, رحمن, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
سوری, رحمن, دانشیار، فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیاه کوهیان, معرفت, استاد تمام فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

1 - 25 (28)    1 2 > >>