اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رادفر, حسین, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
رجاییان, عسل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
رجبی, حمید, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی (Iran, Islamic Republic of)
رجبی, حمید
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, هیوا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, هیوا, دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
رحمانی نیا, فرهاد, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی, اسکندر, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی, مهرعلی
رخصتی, سینا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رستم خانی, حسین, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
رشید لمیر, امیر, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ (Iran, Islamic Republic of)
رضائیان, نجمه
رضایی, رسول, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی (Iran, Islamic Republic of)
رضایی, مونا
رفیعی پور, علیرضا
رهنما, نادر, داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، (Iran, Islamic Republic of)
رواسی, علی اصغر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
رواسی, علی اصغر, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
روستائی, مهدی, دانشگاه تهران

1 - 23 (23)