اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تادیبی, وحید, دانشگاه رازی (Iran, Islamic Republic of)
تادیبی, وحید
تاروردی زاده, بهمن, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ (Iran, Islamic Republic of)
ترتيبیان, بختیار, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
ترتیبیان, بختیار, دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ( هسته پژوهشی فیزیولوژی تندرستی و فعالیت بدنی)
ترتیبیان, بختیار, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
تقوی هلق, ابواقاسم, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
تقی زاده, فرحناز, دانشگاه آزاد مشهد (Iran, Islamic Republic of)
تقیان, فرزانه, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
تنیده, نادر, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰﺷکی ﺷﯿراز (Iran, Islamic Republic of)
توقیقی, اصغر

1 - 11 (11)