اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابراهيم, خسرو, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیم, خسرو, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیم, خسرو, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیم, خسرو
ابراهیم, خسرو, استاد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی تهران
ابراهیمی, محسن, استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان
ابراهیمی, محسن, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی, محسن, داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن (Iran, Islamic Republic of)
احمد آبادی, فرشته, کارشناس ارشد فیزیولوی ورزشی دانشگاه سمنان
احمدوند, علیرضا, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه بوعلی همدان
احمدي, مژگان
احمدي, کیوان, کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه کردستان
احمدي زاد, سجاد, داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, شیرکو, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻫﻤﺪان (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, مژگان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ري، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
احمدی زاد, سجاد, دانشیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
احمدی زاد, سجاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی زاد, سجاد
احمدی زاد, سجاد, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
احمدی زاد, سجاد, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (Iran, Islamic Republic of)
اخوان زنجانی, محدثه, کارشناس ارشد، فیزیولوژي ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشت
اديبي, سكينه, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
اراضی, حمید, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
اراضی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه گیلان (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (58)    1 2 3 > >>