مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قدرت عضلانی برای اجرای بسیاری از حرکات و مهارت ها در فوتبال مانند کاهش سرعت، شوت زدن، دریبل، چرخش و پریدن ها نیاز است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که قدرت عضلات اندام تحتانی می توانند سبب افزایش کیفیت انجام مهارت های ورزشی گردد. اما مطالعات اندکی به مقایسه قدرت بازیکنان در سطوح مختلف پرداخته است. لذا پژوهش حاضر درنظر دارد به بررسی مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران بپردازد. بدین منظور قدرت آیزوکنتیک عضلات زانو  102 بازیکنان فوتبال شامل 29 نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران (نخبه)، 29 نفر از بازیکنان دسته یک امید ایران (زیر نخبه) و 44 نفر از بازیکنان دسته 2 امید استان تهران (آماتور) در سرعت های زاویه ای 60 و 180 درجه بر ثانیه بوسیله دستگاه آیزوکنتیک بایودکس سیستم 4 اندازه گیری شد. قدرت آیزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو بازیکنان نیز در زاویه 60 درجه اندازه گیری شد. نتایج آزمون آنوا نشان داد تفاوت معناداری در قدرت آیزوکنتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو در هر دو سرعت زاویه 60 و 180 درجه بر ثانیه و نسبت قدرت ایزوکنییک عضلات فلکسور/اکستنسور در سرعت زاویه 180درجه بر ثانیه در بین بازیکنان نخبه، زیرنخبه و آماتور وجود دارد. اما تفاوت معنی داری در نسبت قدرت آیزوکنتیک عضلات فلکسور/اکستنسور در سرعت 60 درجه بر ثانیه مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی داری در قدرت ایزومتریک عضلات اکستنسور و فلکسور زانو در زاویه 60 درجه فلکشن زانو در بین سه گروه مشاهد شد.  با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان بیان کرد تمرینات و سطح رقابت بر میزان قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک عضلات زانوی بازیکنان جوان فوتبال ایران موثر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of isometric and isokinetic knee muscles strength between elite, sub elite and amateur Iranian young soccer players

نویسندگان [English]

  • parisa namazi
  • mostafa zarei
  • fariborz hovanloo
  • mohammad hadi ghasemi
shahid beheshti university
چکیده [English]

Muscle strength is needed for performing many movements and skills in football like speed decreasing, shooting, dribbling, rotating, and jumping. Several studies shown that lower limb muscle strength can increase the quality of exercise skills. But few studies have compared the strength of players at different levels. Therefore, the present study intends to investigate the strength of the isokinetic and isometric knee muscles of the elite, sub-elite and amateur football players of Iran.
For this purpose, the isokinetic strength of the knee muscles in 102 soccer players including 29 players of the national under-23 football team of Iran (elite), 29 players of 1st division of under-23 football team of Iran (sub-elite) and 44 players of 2nd division of under-23 football team of Tehran province (amateur) was measured for angular momentum of 60 and 180 degrees per second by the isokinetic Biodex System 4. The isometric strength of flexor and extensor muscles of knee were measured at an angle of 60 degree. The results of the ANOVA test showed that there is a significant difference in strength of flexor and extensor knee muscles in both momentum angles of 60 and 180 degrees per second and flexor/extensor isokinetic strength ratio at 180 degrees per second speed between elite, sub-elite, amateur. However, there was no significant difference in the ratio of flexor /extensor isokinetic strength ratio at 60 degrees per second. Also, there was a significant difference in isometric strength of the extensor and flexor muscles at knee flexion angle of 60 degrees in the three groups. Considering the results of the present study, it can be concluded that exercises and the competition level affect the isokinetic and isometric strength of the knee muscles of young football players of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football-Isokinetic Strength- Isometric- Knee- Competitive Level